Vi skulle kunna ha mer än dubbelt så höga pensioner

Det statliga pensionssystemet bygger till största delen på att lönerna skall öka för att ge ut en bra pension i framtiden. Detta gör dock att pensionerna blir onödigt låga för alla, oavsett inkomstnivå. Om folk investerat pensionsavgifterna i aktiemarknaden istället hade de kunnat få två till tre gånger så stor pension. För en genomsnittlig pensionär innebär det runt sex till åtta miljoner kronor mer i pension. Istället för att låsa oss till en modell som brister om den är dåligt utformad skulle vi få bättre resultat om folk vore fria att testa alternativa modeller.

Vi kan skapa något bättre!

Aldrig någonsin har vi haft det så bra som idag. Det materiella välståndet är högre, arbetstiden är lägre och folk lever friskare, hälsosammare och längre liv. Fler människor än någonsin lever i någorlunda öppna samhällen där folk inte förtrycks för sitt ursprung, sin religion eller ens åsikter. Färre människor dör i krig och svält. Det…