Opinionsundersökning hos sveriges riksdagsledamöter ang. utträde

riksdagenVi (eller jag, Niklas W, påhejad av övriga) kom nyligen på att vi borde fråga alla riksdagsledamöter vad de tänker om utträde och redovisa detta på vår hemsida och på facebooksidan!

Följande brev skickades till samtliga nu sittande riksdagsledamöter under kvällen den 2 maj 2014:

Hej!

Jag skriver som representant för en organisation som heter Ofuss, ”Organisationen för Frihetligt Utträde ur Svenska Staten”. Vi drömmer om ett Sverige där den som vill ska få möjlighet att bryta sig ur svenska staten utan att flytta ifrån sina nära och kära. Vår vision i sin helhet finns här: http://www.ofuss.se/var-vision/

Nu när det närmar sig riksdagsval tänkte vi göra en sammanställning över de svenska politikernas inställning till fredligt utträde/separatism, och det är därför du får detta mail. Vi vore tacksamma för ett svar, även om det är kort. En någorlunda lång motivering är förstås det bästa!

 • Anser du att det i något fall, med vissa villkor, skulle vara acceptabelt att tillåta personer att leva kvar inom sveriges gränser men utan att vara medborgare i svenska staten (och ej heller någon annan stat)?
 • Vilka skulle isåfall dessa villkor vara? (Några förslag är t.ex. att de måste betala en ”utträdesavgift”, att de inte får ta del av svensk skattefinansierad verksamhet, att de måste betala en årlig avgift för att få tillstånd att färdas på svenska vägar, osv.)
 • Om inte, varför skulle detta vara oacceptabelt?

Svaren kommer (oredigerade förutom eventuella slarvfel) att publiceras på vår hemsida löpande allt eftersom de kommer in.

Med vänliga hälsningar
Ofuss genom Niklas Wiklander

www.ofuss.se
www.facebook.com/orgfuss

I detta inlägg kommer alla svar att redovisas, i kronologisk ordning. Snabbast av alla var Carl B Hamilton, vilket vi väl kan ge honom en liten (pytteliten) guldstjärna för. Han svarade inom ett tiotal minuter, en fredagkväll. Så snabbt trodde jag aldrig att vi skulle få svar. Ett par timmar senare svarade nummer två, Catharina Bråkenhielm, och sen får vi hoppas att svaren fortsätter rulla in.

Vi har förstås inga illusioner om att någon kommer vara för utträde, det vore ju lite som att en bonde skulle vara positiv till att släppa ut sina djur i skogen… Men vi får väl hoppas att några av politikerna tar sig tid att åtminstone försöka lägga fram ett eller två riktiga argument emot utträde.

Här kommer de svar vi fått:

Carl B Hamilton (Fp):

Gå i frid

Catharina Bråkenhielm (S):

Nej!

Anna Steele (Fp):

Hej – för mig känns detta som något märkligt. Jag tycker att jag är fri att göra vad jag vill, skapa möjligheter och leva på det sätt jag vill. Jag levde med PUT eftersom jag var engelsk medborgare från det att jag kom till Sverige i mitten på sextiotalet tills dess att jag blev svensk medborgare när jag var fyrtio år gammal (född -59) för att kunna stå på riksdagslistan. Jag har ägt fastighet och mark och om jag blivit sjuk har vårdsystemet funnits. Jag har fått utbildning. Jag svarar vid varje fråga. Se nedan. Mvh Anna

 • Anser du att det i något fall, med vissa villkor, skulle vara acceptabelt att tillåta personer att leva kvar inom sveriges gränser men utan att vara medborgare i svenska staten (och ej heller någon annan stat)? Svar: Det verkar obegripligt. Nu är det ju så att vi har ett sådant läge för vissa individer som inte får sina uppehållstillstånd bifallna men som desperat stannar inom landets gränser ändå. Det är viktigt att de kan ta del av akutvård och att barnen kan få gå i skolan.
 • Vilka skulle isåfall dessa villkor vara? (Några förslag är t.ex. att de måste betala en ”utträdesavgift”, att de inte får ta del av svensk skattefinansierad verksamhet, att de måste betala en årlig avgift för att få tillstånd att färdas på svenska vägar, osv.)Svar: Varför? (Har läst er vision men förstår inte vitsen eller vinsten)
 • Om inte, varför skulle detta vara oacceptabelt? Svar: oavsett om jag skulle önska att vi hade gränslöshet fullt ut så önskar jag också att man ska kunna ta del av det samhället erbjuder av offentlig service genom att vi betalar skatt så att alla som behöver stöd ska kunna få ta del av det. Jag känner inte att ordet occeptabelt är rätt ord, snarare borde ogenomförbart vara mer passande. Jag är förmodligen låst intellektuellt eftersom jag finner hela tanken obegriplig.

Tuve Skånberg (Kd):

Jag sitter i KU och ansvarar inom kristdemokraterna för frågor om medborgarskap. Jag svarar för hela KD-gruppen i riksdagen.
Nej, KD vill inte införa möjligheten att avsäga sig sitt medborgarskap och bli statslös. Det är en mänsklig rättighet att ha medborgarskap, och inget vi vill begränsa. Däremot kan man flytta till andra länder om man inte vill bo i Sverige. Där kan man ansöka om medborgarskap.

Ulf Holm (Mp):

Jag förstår inte tanken bakom kravet. Statslösa har vi redan idag (ex papperslösa i Sverige) och jag förstår inte varför det skulle vara bra att aktivt jobba för att fler blir detta? De har ju som grupp det otroligt svårt, när det gäller allt från möjlighet till arbete, sjukvård, skola till att få ett anständigt liv. Att betala en utträdesavgift  och sedan betala för varje tjänst blir ju bara ett system där eventuellt en mycket rik förmögen elit kan klara sig? Och vem ska bygga din väg som du ska betala för att få åka på (just vägar tog du upp som exempel nämligen)??? För mig är solidaritetstanken helt avgörande – vi lever alla sida vid sida och då måste vi hitta bra system där vi tillsammans kan hjälpa varandra att lösa utmaningar, allt ifrån sjukvård, skola och omsorg till miljöförstöring, infrastruktur och brottslighet.

Agneta Börjesson (Mp):

(Efter att hon visat intresse och frågat och fått ett andra mail med en mer detaljerat förklaring över hur vi tänker oss fria områden för att kunna experimentera med olika ”statsskick” osv)

Jätteintressant detta!

Det finns ju en hel del stater i stater som ofta blivit det av andra skäl än att de vill experimentera. På nära håll har vi sametinget med visst självstyre och Åland som ju är helt svensktalande och med omfattande självstyre men tillhör Finland. I Norden är också Färöarna som självstyrande trots att de tillhör Danmark men inte EU. Även Grönland är mycket självständiga.

Jag tänker så här. Att det behövs både en ide om vad man vill åstadkomma och ganska många människor som behöver påvisa ett konkret behov av att iden genomförs.

Jan Ericsson (M):

Hej! Det går naturligtvis inte. I Sverige gäller lagar för alla som vistas här. Och det gör att ingen kan få ”frikort”.
Och vem skulle vilja detta? Tänk om du blir allvarligt sjuk och behöver avancerad vård som kan kosta miljoner,
hur ska det då hanteras?

Och om du ska handla i en affär är moms inbakat i alla varor och den som sitter i kassan och tar betalt betalar
Skatt och arbetsgivaren arbetsgivaravgifter. Du kan inte gå in i en butik utan att vara en del av systemet.

”Årlig avgift” är ju just det du betalar med dina skatter.

Jag begriper inte att man lägger energi på en sådan här fråga, i stället för att diskutera vad dagens medborgarskap
innebär och hur dagens skattepengar används.

Rickard Nordin (C):

Centerpartiet anser att staten är till för att underlätta, inte att hindra, människors möjligheter att göra det mest möjliga av sin egen förmåga och att våga växa och utvecklas. Statens makt över människan ska därför begränsas. Centerpartiet ser ändå att staten fyller en avgörande funktion vad det gäller att garantera människors grundläggande fri- och rättigheter. Dess institutioner måste enligt Centerpartiet finnas för säkra rättsordningen och spelreglerna i samhället och därmed den svenska demokratin. Dess mål ska vara att skydda de svagaste och mest utsatta, genom likvärdig utbildning, vård och omsorg, samt att erbjuda en grundläggande ekonomisk trygghet i livets olika skeden.

Socialdemokraterna (svarar i en klunga, förutom Bråkenhielm):

Tack för ditt mejl.

I Sverige finns idag en grupp människor som lever utan uppehållstillstånd. Förhållandena de lever under är ofta under ytterst otrygga. För dessa människor som lever utan tillstånd, liksom många andra tillfälliga besökare, är tillgången till sjukvård ett problem. Sverige har genom internationella konventioner förbundit sig att säkerställa att alla människor tillförsäkras bästa möjliga hälsa för alla genom läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom.

Papperslösa barn befinner sig i en särskilt utsatt position och har inga möjligheter att själva påverka sin situation. Barn har egna och tydliga rättigheter som uttrycks i FN:s barnkonvention.

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att, oberoende av sin bakgrund och familjens ekonomi, växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål. Vi socialdemokrater vill att FNs barnkonvention ska bli svensk lag.

Sverige är ett av de bästa länder ett barn kan växa upp i. Men någonting håller på att gå sönder. Klyftorna i samhället växer. Barnfattigdomen har ökat. Skolresultaten faller. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Moderaterna har låtit skattesänkningar gå före en bra välfärd. Det är inte värdigt Sverige.

• Arbetslösheten ligger stadigt runt 8 procent och är högre än i jämförbara länder.
• Antalet långtidsarbetslösa har nära nog tredubblats sedan 2007.
• Skolresultaten har sjunkit kraftigt sedan 2006.
Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var de bor. Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Därför vill vi att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

Barnfattigdom finns för att barnens föräldrar är fattiga. En politik för fler jobb är central för att bekämpa barnfattigdom och skapa bättre uppväxtvillkor. Att alla människor har möjlighet till egen försörjning är grunden för ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet. Därför är vårt mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Med fler jobb får vi också råd med en bra välfärd och en bättre skola.

Alla barn i Sverige ska kunna utveckla sina intressen och sina förmågor och ha en meningsfull fritid. Det kräver en skola i en lugn och trygg miljö. Vi vet att de barn som får utöva intressen, delta i aktiviteter och idrotta också lyckas bättre i skolan. I förlängningen påverkas därmed också deras möjlighet att få arbete och en god inkomst under livet.

Vi socialdemokrater vill:

• höja barnbidraget och studiebidraget
• investera i mindre klasser, skickliga lärare och minskade sociala klyftor i skolan
• avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget och ge barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar rätt att vara heltid i förskolan
• sänka avgifterna för barn och ungdomar så att de får bättre möjligheter att delta i idrott och friluftsverksamhet
• sänka avgifterna för barn och ungdomar i musik- och kulturskolan så att alla barn och unga får möjlighet att delta i verksamheten.

Vänliga hälsningar

Socialdemokraterna

10 comments / Add your comment below

 1. Mycket intressant. Bra jobb! Att de flesta av riksdagsledamöterna är så fast i systemet att de inte kan tänka sig detta är kanske inte så förvånande. Jag har själv svårt att förstå hur man fortfarande kan prata om solidaritet när man tvingar på folk systemet med våld.

  1. Jag brukar definiera solidaritet som när mina egoistiska intressen sammanfaller med dina egoistiska intressen. Alla andra som inte har samma egoistiska intressen som vi, är osolidariska mot oss.

   Frivillighet behöver aldrig solidaritet utan solidaritet är tvång och våld eller hot om detsamma. När någon börjar tala om solidaritet ska man dra öronen åt sig, för strax kommer något som ska tvingas.

 2. Jag har inte observerat det förrän idag… men…
  Revolutionär Kommunistisk Ungdom [ RKU ] har tydligen satt klistermärken på en del av de offentliga papperskorgarna i mitt bostadsområde… där det står:
  HÄR SLÄNGER DU RÖSTKORTET!
  http://www.rku.nu/2014/03/rku-i-kampanj-mot-eu
  Detta – eller något liknande initiativ – vore kanske något att ta efter i samband med det kommande riksdagsvalet?!?

 3. Helt sanslösa svar. Vi FÅR inte gå ur.. samtidigt som dom påtvingar oss rättigheter… att påtvinga någon någonting är slaveri… såå dom bryter mot lagen… skumt.

 4. Socialdemokraterna talar om att ta hand om de som inte har det så bra. Om nu någon av de som socialdemokraterna definierar som ”inte ha det så bra” (vilket de facto är kränkande sig, som om de stod över andra människor och får påstå saker om andra människor) skulle säga att de inte vill tillhör staten, vad skulle de svara då?

  Angående exemplet med vägar så är det inte något större problem. Att inte tillhöra staten skulle i princip innebär att inte betala löneskatt men likväl att betala t.ex. moms och andra indirekta skatter såsom energiskatt. Således skulle den som kör bil betala skatt för bilen och skatt på bensinen. Dessa två skatter tar in mer pengar än det kostar att bygga och underhålla vägar i Sverige.

  Dåligt argument som lämnas om vad som skulle hända om en blir sjuk och det kostar miljoner. Inga problem tycker jag eftersom det är upp till varje individ som inte vill vara med i staten att se till att denne har försäkringar i stället. Har man inte sett till det, så får man skylla sig själv. Det kallas för att ta ansvar.

  Dessutom finns det alltid snälla människor som är villiga att skänka en slant för att hjälpa en. Det har jag själv gjort då vår fina stat inte velat ge folk vård. Faktiskt är det så att vård inte alls är garanterat även om du har betalat skatt. Det är upp till vården att godtyckligt bestämma om de vill ge dig vård om eller inte om du inte redan har dött i väntan på vård.

  För mig är det självklart att jag inte ska behöva betala för andras sjukvårdskostnader om andra har dragit på sig sjukdomar som kan undvikas såsom skador på grund av rökning och droger och för den delen dålig mat också.

  Var och en skulle kunna ställa frågor till sig själv om vad t.ex. en skolutbildning skulle kosta om den betalades ur egen ficka. Vad behöver man lära sig? Vad kan man strunta i att lära sig. Inte så att jag föraktar kunskap utan vad behöver läras i skolan, för allt annat kan vi lära oss när vi vill i livet. Min egen filosofi är att lära mig minst en ny sak varje dag, vilket kan vara för mitt jobbs skull eller för min allmänbildnings skull.

  Vi kan gå vidare och ställa frågan om vad saker och ting skulle kosta om de betalades ur egen ficka. Observera att t.ex. en lärare skulle vara billigare att ”hyra” utan en massa skatter. Vad skulle en biljett på Stockholms lokaltrafik kosta utan subventionering via skatten. Bilismen betalar sina kostnader full ut, så varför inte kollektivresenären?

  Vi får subventionerad tandvård för den sägs vara så dyr. Är den egentligen det. Låt säga att du under ditt liv behöver laga dina tänder för 100.000 kr. Fördela den kostnaden på 12 månader á 40 år och det blir cirka 208 kr per månad. Sätt in 208 kr per månad på ett konto med bra ränta. Finns sparkonton idag som ger upp till 10% ränta. Sluta äta socker och du kommer max behöva laga dina tänder för 10.000 kr. Räkna sedan vidare på vad de pengar du sätter undan som du inte behöver laga dina tänder för blir med tiden.

 5. Vore på sätt och vis mest intressant vad de storsvenska chauvinisterna SD svarar (om de svarar).

  Eftersom de är partiet som framför alla, firar och lovsjunger att de olika ursprungliga nationalfolken i ”Sverige” buntades ihop till ett statsfolk och kultur, språk, historia etc blev inkapslat eller utslätat av den nya staten (liksom man firar erövringen och försvenskningen av de danska och norska landskapen), och avskyr alla regionalistiska idéer som pesten. Se t.ex.:

  http://www.maltelewan.com/blog/2009/04/sd-varnar-for-skanskt-kontor-i-bryssel.html

  Vågar man gissa att det blir i stil med: vi har kontaktat Säpo och kungliga hovet? 🙂

 6. Hihi, så uppenbart att ”våra” politiker inte har en susning om hur en marknad fungerar. Även enkla koncept som försäkringar, vilket redan pekades ut av Göran.

  Annan rolig punkt var om moms: ”Och om du ska handla i en affär är moms inbakat i alla varor och den som sitter i kassan och tar betalt betalar skatt och arbetsgivaren arbetsgivaravgifter. Du kan inte gå in i en butik utan att vara en del av systemet.”

  Även idag kan folk bosatta utanför EU få tillbaka pengar de har lagt på moms via så kallad VAT Refund (http://www.globalblue.com/destinations/sweden/tax-free-shopping-in-sweden/) så systemet för att få tillbaka sin moms finns redan. De flesta som har rest utomlands då och då känner nog redan till det.

  Om våra politiker inte ens känner till enkla och vardagliga alternativ till statsstyrda element så är det nog ganska lönlöst att föra någon diskussion alls, sorligt som det är.

 7. Frågorna är formulerade så att det låter som om man ber politikerna om tillstånd och detta är ett stort fail. ”Anser du att det i något fall, med vissa villkor, skulle vara acceptabelt att tillåta…” låter som ”Snälla söta rara politiker, skulle man kunna vara så fräck att be om bara en smula av en gnutta frihet…?” Grab your fucking balls, man.

  Detta funkar inte. Man ber inte slavdrivare om lov att bli fri. Man går bara ifrån plantagen. Försöker de stoppa en så SKJUTER man dem. Det är inte intressant vad de tycker om saken.

  Jag tror att man får skriva om lite texter på Ofuss för att det ska verka lite mer seriöst innan man ger sig in i ringen med politiker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *