Vår strategi

Vi inom OFUSS har som mål att varje individ skall få ha rätt till självbestämmande, att själv bestämma vilka lagar denne vill leva under, så länge dessa lagar respekterar andras individuella rättigheter. Hur har vi tänkt oss uppnå det här målet? De viktigaste delarna i vår strategi är att först göra vår politik känd och därefter att försöka förmå riksdagen att tillåta det.

Att sprida idén om frihetligt utträde
Oavsett hur resten av vår strategi ser ut, är det av största vikt att själva idén om att frihetligt utträde blir känt, förstått och uppskattat. För att uppnå detta har vi tänkt sammanfatta de bästa argumenten som lagts fram för utträde och de politiska idéer som i sin tur stöttar den idén. Detta gäller såväl filosofiska och moraliska argument för individens rätt till frihet, som ekonomiska och praktiska argument för att fria individer har i regel mer att tjäna på att samverka med varandra än när den ena tyngs ned av regleringar och skatter. Men vi har även tänkt att presentera ordentliga vederläggningar av de argument som folk lagt fram mot rätten till självbestämmande och secession. Så, totalt sett kan vårt budskap beskrivas som en beskrivning av vårt politiska mål, argumenten för detta och svaren på vanliga motargument. Detta kommer att presenteras på hemsidan, och läggs nu fram allt eftersom, men i slutändan har vi tänkt att skapa ett manifest för det. När detta väl är någorlunda färdigt består planen av att:

  1. Väcka debatt om frågan i hela landet. Detta görs genom att skriva debattinlägg till alla tidningar och forum, samt genom att väcka intresse för frågan bland alla som i dagsläget är involverade i politiken och stöttar idén.
  2. Övertyga partierna i riksdagen om att frihetligt utträde (eller att tillåta väldigt frihetliga speciella zoner) borde vara tillåtet.
  3. Skicka iväg en motion till riksdagen om att de borde tillåta frihetligt utträde.

Detta är bara grunden i vår kommunikationsplan. Med tiden kommer det finnas fler planer för detta ändamål.

Att få igenom vår politik i riksdagen
Som nämndes ovan har vi planerat att skriva en motion till riksdagen som yrkar på att svenska staten skall tillåta folk att träda ut ur staten. Detta är också första delen av vårt parlamentariska program som i stort går ut på att övertyga de sittande politikerna i riksdagen om att de borde ändra den svenska statens lagstiftning, samt att stötta de politiker som håller med om vårt mål att komma in i riksdagen.

Ett steg i detta led är att ta kontakt med de politiker som uttryckt stöd för en begränsad form av frihetligt utträde; de som är för olika former av ekonomiska frizoner. Ett annat är att presentera information om vår politik som är specialinriktat för politiker.

Det vinnande draget här är att se till så att runt hundratusen svenska medborgare är med i OFUSS. Vid det här läget skulle politiker från vardera block vara intresserade av att stå bakom en motion för frihetligt utträde, då våra gemensamma röster i valet har en märkbar chans att påverka resultatet. Möjligtvis skulle något av partierna vara tillräckligt intresserade av att stötta ett förslag från oss om vi bara har tiotusen medlemmar, men vad som är säkert är att ju fler vi är desto större chans är det att vi får igenom våra önskemål.

Ett avgörande steg på vägen till att få igenom en motion i riksdagen är att få de olika partierna att stötta det här förslaget. Det kräver att vi övertygar tillräckligt många andra inom de olika partierna till att stötta vårt förslag. Detta kräver i sin tur att vi kan föra fram argument som politikerna skulle vara stolta, glada eller lyriska över att sedan själva kunna ta upp för andra.Detta är alltså planerna inom OFUSS. Har du några förslag på förändringar eller idéer på hur vi kan uppnå målet bättre? Kontakta oss gärna!

1 comment / Add your comment below

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *